El coaching és una poderosa eina de desenvolupament personal i professional que facilita aconseguir objectius a través d’un procés reflexiu i creatiu. Aquest enfocament col·laboratiu no només se centra en la millora de l’exercici, sinó que es complementa integrant disciplines com ara la Programació Neurolingüística (PNL), la Intel·ligència Emocional i les Constel·lacions Familiars, ofereix una comprensió més profunda de l’ésser humà i els seus sistemes d’interacció.

La Sinergia de la PNL al Coaching

La PNL, fundada per Frank Pucelik, Richard Bandler i John Grinder, es revela com una eina clau dins del coaching. El seu enfocament en la percepció del món i la influència de les nostres percepcions en el comportament permet als coachees reprogramar els patrons de pensament limitants. Aquesta reprogramació facilita no només l’autoconeixement, sinó també una millora significativa en la comunicació i les relacions interpersonals.

Frank Pucelik ho reconeix Jhon Grinder com una persona fundadora, que si ell no hagués estat possible la PNL, podeu llegir el seu llibre a Inglés els Origins of Neuro Linguistic Programming.

Aquest llibre reuneix per primera vegada els records i els pensaments d’alguns dels principals protagonistes dels primers dies de la PNL. El 1971, quan Richard Bandler i Frank Pucelik eren estudiants a la Universitat de Califòrnia, Santa Cruz. Tots dos tenien un fort interès mutu a la Teràpia Gestalt. Frank per la seva traumàtica època al Vietnam i perquè havia estat treballant amb nens drogoaddictes, i Richard perquè havia estat treballant en la transcripció i edició de les obres fonamentals de Fritz Perls. Van començar un grup gestalt local i van començar a col·laborar i experimentar amb el llenguatge de la teràpia. Aviat van aconseguir alguns resultats brillants, però tenien problemes per transferir les seves habilitats a uns altres, per la qual cosa Richard va convidar un dels seus professors, John Grinder, a afegir més estructura a les seves teories. En el moment oportú, tots tres van formalitzar el que ara es coneix com el Metamodel. Va néixer la PNL, o Meta, com se la coneixia aleshores. En aquest volum, John, Frank i cadascun dels altres col·laboradors donen el seu propi relat personal d’aquest període de col·laboració en què alguna cosa màgica estava succeint al nord de Califòrnia.

De particular interès és el paper que va exercir Gregory Bateson, particularment en unir John i Richard amb Milton H. Erickson. Els col·laboradors d’aquest volum inclouen: Robert Dilts, Stephen Gilligan, Judith Delozier, Byron Lewis, Terry McClendon (autor de la primera història de la PNL, The Wild Days i altres. Una lectura extremadament reveladora i fascinant per a qualsevol persona interessada a la PNL .

Actualmente, puedes formarte directamente con Frank Pucelik en D´Arte Human an Business School donde yo me he formado como Máster en Coaching, PNL y Inteligencia Emocional y también en Máster Trainer en PNL Original llamada originalmente META en los años 70 donde se creó y después conocida como la Programación Neolingüística (PNL) actualmente.

Cultivant la Intel·ligència Emocional

Daniel Goleman va popularitzar la Intel·ligència Emocional, destacant la seva importància per a l’èxit més enllà del quocient intel·lectual. Al coaching, es treballa per desenvolupar habilitats com l’autoconsciència, l’autoregulació, la motivació, l’empatia i les habilitats socials. Aquestes competències són essencials per manejar eficaçment les emocions pròpies i alienes, essencials en el camí cap a l’èxit personal i professional.

Llibres recomanats:

Sanant Relacions i Patrons Familiars

Les Constel·lacions Familiars, introduïdes per Bert Hellinger, aporten una visió sistèmica al coaching. Aquesta metodologia permet identificar i transformar les dinàmiques ocultes dins dels sistemes familiars que poden influir en els bloquejos o els desafiaments personals. En explorar aquestes relacions i patrons, es facilita l’alliberament de lligams emocionals i es promou l’harmonia i el benestar personal.

Jesus Bonales
Màster Trainer a META (PNL Original) directament format per Frank Pucelik i Enrique Jurado
Màster en Coaching, PNL i Intel·ligència EmocionalImportant els enllaços a Amazon són d’afiliats, una part dels beneficis van destinats a causes solidàries

Ir al contenido